วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เวทีคนเก่งนิทาน : พระราชาที่ดีที่สุดในโลก
โดย..น้องปิงปิง..
อนุบาล 3/3
อนุบาลพระแม่มารี
11 มกราคม 2560


เวทีคนเก่งอนุบาล 3/3
26 สิงหาคม 2559


เวทีคนเก่ง อนุบาล 1/2
19 สิงหาคม 2559

เวทีคนเก่ง อนุบาล 1/1
5 สิงหาคม 2559
เวทีคนเก่ง อนุบาล 2/1
22 กรกฏาคม 2559เวทีคนเก่ง อนุบาล 3/1
7 กรกฏาคม 2559